Jaa artikkeli

Turhat esteet pois merituulivoimalta

Kuva: Pixabay/pasja1000

Merituulivoiman tuotannon ennustetaan kasvavan voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Eurooppa on kehityksen eturintamassa. Euroopan tuulivoimayhdistyksen WindEuropen ennusteen mukaan Euroopan merituulikapasiteetti kasvaa seuraavien kymmenen vuoden aikana jopa 30 prosenttia 70 gigawattiin. Merituulivoiman tuotanto on kasvumarkkina, joka tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisen viennin, työllisyyden ja ilmastomuutoksen torjunnan näkökulmista.

Tuulivoima on suuressa osassa maailmaa kaikkein edullisin sähköntuotantomuoto. Sähköntuotannon tuotantokustannus on julkaistujen tietojen mukaan maatuulivoimassa hyvissä olosuhteissa alle 30 euroa megawattitunnilta. Merituulivoimassa arvioidaan pian päästävän alle 50 euroon megawattitunnilta.

Esimerkiksi Wärtsilän julkaiseman selvityksen mukaan maatuulivoiman tuotanto maksaa jopa 30 prosenttia vähemmän kuin ydinvoimalla tuotettu sähkö. Tuulisähkön tuotanto on jo kannattavaa ilman tuotantotukea sellaisilla markkinoilla, joilla verkkoliitynnän kustannukset eivät tule hankekehittäjän maksettavaksi.

Itämerta pidetään varsin potentiaalisena paikkana merituulivoimatuotannolle, ja monet maat panostavat uuden merituulivoimatuotannon kehittämiseksi alueella.

Merituulivoiman kustannuskilpailukyvyn lisäksi sen kysyntää lisäävät päästöttömyys, ilmastohyödyt sekä suuri työllistävä vaikutus. Tämä luo alalla toimiville yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia, mahdollisuuksia kasvaa globaaleilla markkinoilla ja olla mukana päästöttömän, uusiutuvan energian ja ilmastomuutoksen torjunnan eturintamassa.

3 000 MW:n merituulivoiman rakentaminen edellyttäisi arviolta 5 miljardin euron investointia, mistä noin 40 prosenttia jää Suomeen hyödyttämään suomalaista yhteiskuntaa. Samalla syntyy edellytyksiä uusiutuvan energian ja teknologian sekä palveluiden myynnille kansainvälisille markkinoille, jolloin vaikutukset ovat vielä suuremmat.

Merituulivoimalla on myös kasvava rooli ilmastomuutoksen torjumisessa.

Merituulivoiman kehittämiseksi maailmanlaajuiseksi menestys- ja kasvutarinaksi tarvitaan pitkäjänteistä, yritysten, yhteiskunnan ja tutkimuksen yhteistyöhön perustuvaa kehittämistyötä. Sen lisäksi tarvitaan toimia, joilla merituulivoimainvestointeja voidaan vauhdittaa.

Suomessa merituulivoimapuistossa tuotettu sähkö syötetään kantaverkkoon, joka nyt ei ulotu merialueille toisin kuin esimerkiksi Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa, tulevaisuudessa todennäköisesti myös Ruotsissa. Kantaverkon ja merituulipuiston kustannustehokkaaksi liittämiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla liityntä voidaan tehdä nykyistä kustannustehokkaammin.

Myös merituulipuistojen kiinteistövero tuo merituulivoimatuotannolle merkittävän lisäkustannuksen: maatuulivoimassa kiinteistövero on nyt noin 2,10 euroa megawattitunnilta, merituulivoimassa noin 6,40 e/MWh. Keinot merituulivoiman kiinteistöveron kohtuullistamiseksi olisi syytä selvittää.

Merituulipuistojen kaavoitus ja luvitus on vaativa prosessi, jonka nopeus ja joustavuus on tärkeää. On syytä selvittää, miten esimerkiksi merituulivoiman kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointi ja luvitus voitaisiin yhdistää yhdeksi tehokkaaksi prosessiksi.

Teksti on aiemmin julkaistu mielipidekirjoituksena Kauppalehdessä.

Kirjoittaja

  • Pekka Pokela, Baltic Offshore Wind -konsortio, Gaia Consulting Oy, +358 40 544 1582, etunimi.sukunimi@gaia.fi