2013

19.12.2013
Gaia ennakoi EU:n uusien kestävyyskriteerien vaikutuksia metsäenergiaketjuun

Gaia selvitti Energiateollisuus ry:n pyynnöstä, kuinka EU:n valmistelussa olevat kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyskriteerit voivat vaikuttaa puu- ja metsätähdepohjaisten polttoaineiden saatavuuteen ja kuinka uusiin kestävyyskriteereihin voidaan valmistautua.

17.12.2013
Miljardin dollarin ilmastokumppanuus etenee suunnitellusti (englanniksi)

Indonesia and Norway formed a transformational partnership in 2010 to reduce greenhouse gas emissions from deforestation and peatland degradation in Indonesia. The partnership consists of Norway’s offer of one billion dollars to be paid against verified results, Indonesia’s commitment to cut its emissions, and regular review of progress by Gaia. The results so far suggest that significant greenhouse gas cuts are possible but require leadership, technical capacity and commitment to innovative solutions.

12.12.2013
Kuinka Suomi selviytyy tulevaisuuden lämmenneessä maailmassa? (englanniksi)

The average global temperature may rise 4 degrees by the end of the century, if greenhouse gas emissions keep growing at current rate. In Finland, it would bring about a 6-degree temperature rise by 2100. If this is the case, global warming will threaten Finland’s prosperity, food provision and services and may cause social unrest, says a report produced by The Finnish Innovation Fund Sitra and Gaia Consulting.

10.12.2013
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus kutsuu koko Suomen talkoisiin (englanniksi)

Gaia has worked with the Finnish Ministry of the Environment in preparing a new national Commitment to Sustainable Development, which was launched on December 3rd. The commitment enables the Finnish government and administration, along with Finnish companies, organizations, political and academic communities and individuals to make their own pledges to promote sustainable development.

26.11.2013
Cleantech-kasvuyritykset tarvitsevat yhteistyötä suuryritysten kanssa (englanniksi)

Lahti Corporate Cleantech Venture Day brought together over 200 corporate, investor and small and medium enterprise representatives to discuss the role of corporations in cleantech business. Gaia’s report ordered by LADEC for the conference participants analyzes how corporations can boost cleantech innovations and cleantech startups. A win-win situation is possible.

31.10.2013
Suomen tulevaisuus ja hyvinvointi on kestävässä kasvussa (englanniksi)

Finnish Government Report on the Future, a unique effort to examine Finland’s future challenges and prospects, has been published. The report focuses on well-being through sustainable growth within a time-frame that extends to 2030. The Government Report on the Future is submitted to the Finnish Parliament once during each electoral period.

23.10.2013
Maalämpö osoittautui parhaaksi ratkaisuksi Verkatehtaan Paviljonkiin

Gaian selvitys puoltaa Hämeenlinnan Verkatehtaalle rakennettavan Paviljongin energiaratkaisuksi maalämpöä. Innopark Programmes Oy:n ja Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaan tilaamalla selvityksellä haettiin edullista ja mahdollisimman ympäristöystävällistä energiavaihtoehtoa.

07.10.2013
Potkua talouteen kotimaisilla polttoaineilla

Kotimaisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä voidaan luoda työpaikkoja ja kasvattaa taloutta. Kivihiilen korvaaminen suomalaisella polttoaineella tarkoittaa kunta- ja aluetaloudelle useiden miljoonien eurojen vuosittaisia lisätuloja.

02.10.2013
Gaia Biorefiner selvittää biotalouden tuotteiden kestävyyttä (englanniksi)

Gaia Consulting launched today the Gaia Biorefiner, a service that screens the environmental sustainability of bioeconomy innovations, business ideas and investment opportunities. The service was launched at the leading European bioeconomy event, the European Forum for Industrial Biotechnology and the Biobased Economy, EFIB 2013, at Brussels. The Gaia Biorefiner has been piloted with the Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC. The service aims to become the globally most relevant method for assessing the sustainability of biomass-based value chains.

26.09.2013
Teolliset symbioosit lisäävät suomalaisyritysten vientimahdollisuuksia

Suomalaiset yritykset voivat päästä kansainvälisille markkinoille yhdistämällä osaamistaan yksittäisiä teknologia- tai palveluratkaisuja laajemmiksi konsepteiksi eli teollisiksi symbiooseiksi. Ne mahdollistavat materiaalien, energian, veden ja tuotannon sivuvirtojen kustannustehokkaan ja ekologisen ainekierron ja synnyttävät uutta liiketoimintaa. Näitä mahdollisuuksia tarkastellaan Sitran tilaamassa ja Gaian tekemässä globaalissa markkinakatsauksessa.

18.09.2013
Gaia arvioi suunnitellun maametallikaivoksen vastuullisuutta Madagaskarilla (englanniksi)

Gaia has been assigned to conduct an environmental and social impact assessment at a rare earth project of Tantalus Rare Earths AG in northern Madagascar. Sustainability starts from the very beginning of the planning phase.

02.09.2013
Itämeren suojeluohjelma aikataulusta jäljessä (englanniksi)

In 2007, all Baltic Sea countries joined Baltic Sea Action Plan (BASP) to achieve a healthy marine environment. The results are disappointing: all countries are behind agreed schedules despite of the urgency, political commitment and applicable skills. WWF has now released a report on BASP implementation based on analysis made by Gaia.

29.08.2013
Gaia juhlii kaksikymppisiään ja odottaa tulevilta vuosilta täyttä toimintaa (englanniksi)

Gaia celebrates its 20th birthday in 2013. The past two decades have been a successful journey: Gaia has helped numerous corporations, international organizations as well as private and public institutions around the world to operate in a more sustainable and more responsible way. In short, Gaia has helped its clients to make the world cleaner and safer.

27.08.2013
Gaia ja kumppanit tuottavat kaivattua tietoa ilmastorahoituksesta (englanniksi)

Gaia has partnered with the Overseas Development Institute to look closely at climate finance. Tracking climate finance flows will help patch significant knowledge gaps, monitor climate finance more efficiently as well as mobilize and direct funding. The project is funded by the Nordic Council of Ministers and will be completed by November 2013.

23.08.2013
”Team Arctic Finlandille” tarvetta - Yhteistyö ja valtion taustatuki tarpeen arktisen alueen hyödyntämisessä

Suomalaisyritykset tarvitsevat arktisen liiketoiminnan käynnistämiseen vahvaa yhteistyötä, yhteisiä konsepteja sekä valtion taustatukea. ”Tarvitaan Team Arctic Finland”, Aker Arctic Technology Oy:n toimitusjohtaja Mikko Niini sanoo.

21.08.2013
Luontopääoman arvo saatava päätöksenteon pohjaksi (englanniksi)

The Nordic countries are looking for tools for valuating their ecosystems and natural capital to help make sustainable decisions in the future. Gaia and the Institute for European Environmental Policy reviewed the most prominent international approaches for valuating natural capital. The report Natural Capital in a Nordic Context – Status and Challenges in the Decade of Biodiversity was commissioned by the Nordic Council of Ministers.

11.07.2013
Ehdotus kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi on valmis

Suomessa on lähdetty ensimmäisenä maailmassa toteuttamaan uudenlaista lähestymistapaa kestävän kehityksen edistämisessä. Ehdotus eri tahojen yhteiseksi sitoumukseksi on nyt valmis kommenttikierrokselle.

01.07.2013
Gaian biohiilibriketit esillä Heurekassa

Gaia on mukana Earth House -projektissa, jossa tuotetaan energiaa pakolaiskoululle uusilla teknologisilla innovaatioilla. Projektia esitellään tiedekeskus Heurekan Earth House -talossa, jossa voi tutustua myös Gaian biohiilibriketteihin.

18.06.2013
Gaia arvioi Kruunusiltojen ympäristövaikutuksia

Gaia toimi tuomariston tukena tänään ratkenneessa Kruunusiltojen suunnittelukilpailussa. Kansainvälisellä kilpailulla etsittiin maisemallisesti vaativaan ympäristöön parasta ekologista ratkaisua.

14.06.2013
Vaarallisten aineiden kuljetusten tietoja tarvitaan

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valmistelee vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) tilastoa. Gaia toteuttaa tiedonkeruun ja analyysin Trafin toimeksiannosta.

04.06.2013
Gaia laski Biolanin tuotteiden hiilijalanjäljet

Biolan haluaa vaikuttaa ympäristökuormituksen vähentämiseen ja ottaa osaa ilmastotalkoisiin. Gaia auttoi Biolania määrittelemään multatuotteiden ja lannoitteiden hiilijalanjäljet.

28.05.2013
Kehittyvä liiketoiminta kehittää Tansaniaa (englanniksi)

Sustainable Charcoal business is a hot topic in Tanzania. Turning agricultural waste to an environmentally sustainable source of energy can slow deforestation and become a socially sustainable source of income.

10.05.2013
Gaia osallistuu Ratkaisun paikka -yritysvastuutapahtumaan

Ratkaisun Paikka 2013 -tapahtumassa kohtaavat monien alojen ammattilaiset, joille kaikille yhteistä on se, että he kehittävät yritystensä kilpailukykyä vastuullisten ratkaisujen kautta.

08.05.2013
Gaia elää kuten opettaa – ilmastopositiivisesti (englanniksi)

True to its values, Gaia continues to measure and compensate its greenhouse gas emissions. In 2012, we invested in better video conferencing tools to reduce the need of business travel.

02.05.2013
“Jos Suomi ei siihen pysty, kuka pystyy?” (englanniksi)

Professor Dr. Klaus Töpfer, an internationally acclaimed authority on sustainability issues, visited Finland earlier this week as a guest of Gaia.

29.04.2013
Suomesta kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijä (englanniksi)

Finland is one of the leading mining countries in Europe. Now, Finland wants to move a step further and become the leading sustainable mining country in the world. “Action Plan for Development of Sustainable Extractive Industries” was published on April 29th 2013.

26.04.2013
Gaia vie ekoinnovaatioita Peruun (englanniksi)

The government of Peru takes concrete action towards Green Economy. On April 18th the first steps were taken in an international summit on innovation and eco-efficiency.

25.04.2013
Teollisissa symbiooseissa piilee rahaa ja säästöjä

Teollisissa symbiooseissa yhden yrityksen jätettä tai hyödyntämättömiä raaka-aineiden sivuvirtoja kierrätetään eteenpäin toiselle yritykselle, joka käyttää niitä oman tuotantonsa raaka-aineena. Prosessissa syntyy uutta liiketoimintaa, se tehostaa yritysten materiaaliresurssien käyttöä ja säästää rahaa, kun jäte ei päädy kaatopaikalle.

12.04.2013
Koneteollisuus yhteistyöhön ohjelmistoalan kanssa

Suomen koneteollisuuden tulevaisuus vaatii uusien, käyttäjälähtöisten lisäarvopalvelujen ja niitä tukevien ohjelmistoratkaisujen kehittämistä. Tätä varten on tehostettava ekosysteemiä, jossa kone-, ohjelmisto- ja automaatioteollisuus toimivat yhteistyössä.

14.03.2013
Maahanmuuttajien kotiin lähettämillä miljoonilla uusiutuvaa energiaa (englanniksi)

Remittances – money sent home by migrants is more important than official aid in many countries. Gaia connects remittances to affordable renewable energy with a new business platform in Bolivia.

21.02.2013
Suomen biotalousstrategiaa tehdään nyt – lähde mukaan!

Uusiutuvien luonnonvarojen talous on Suomelle niin suuri mahdollisuus, että kolme ministeriötä on lyönyt voimansa yhteen ja ryhtynyt tekemään Suomen biotalousstrategiaa. Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua internetissä.

19.02.2013
Kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi 2030 -tulevaisuusselonteon ennakointivaihe päätöksessä (englanniksi)

In this exceptional effort, Finnish government has joined forces to see what might be ahead of us. The Government Foresight 2030 on sustainable growth and well-being moved one step ahead on February 14th when The Future 2030 report was released.

08.02.2013
Dovre ja Gaia yhteistyöhön uusiutuvan energian projekteissa (englanniksi)

Dovre Group has signed a collaboration agreement with Gaia. The collaboration is part of Dovre Group’s introduction of a new service offering for actors involved in renewable energy projects. Initial focus is on projects in bio-renewables.

08.02.2013
Gaia tukee historiallisen purjeveen kunnostusta (englanniksi)

S/Y Renata paved the way for the infamous Nordic racing yachts in the 1930’s. Now, a group of volunteers has undertaken its restoration and reincarnation as a club yacht.

04.02.2013
EU havittelee uusia päästövähennyksiä. Mitä keinoja Suomella olisi ja mitkä olisivat vaikutukset?

EU:ssa keskustellaan 20 %:n kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteen kiristämisestä 30 %:iin. Kun 20 %:n tavoite vuodelle 2020 asetettiin, nykyinen talouskriisi ei ollut vielä tiedossa.

30.01.2013
Padasjoki ja Kuhmoinen voisivat moninkertaistaa uusiutuvan energian käyttönsä (englanniksi)

Our recent audit shows that Padasjoki municipality can triple its renewable energy use in medium term. The potential is even bigger in Kuhmoinen.

29.01.2013
Strategisissa kumppanuuksissa piilee mahdollisuuksia, etenkin biotaloudessa

Jos yritykset solmisivat enemmän strategisia kumppanuuksia, sillä voisi olla merkittävä rooli vesi-, metsä- ja kemian alojen kasvun synnyttämisessä. Erityisen mielenkiintoinen alue on kehittyvä biotalous.

17.01.2013
Gaia selvitti, miksi sähkö on Suomessa kalliimpaa kuin muissa Pohjoismaissa

Suomalaiset maksavat sähköstä enemmän kuin ruotsalaiset ja norjalaiset, vaikka Pohjoismailla on periaatteessa yhteiset sähkömarkkinat. Gaia on selvittänyt riippumattomana asiantuntijana, miksi sähkö on Suomessa kallista.

14.01.2013
Hillinnän ja sopeutumisen väliset synergiat tehostavat ilmastopolitiikkaa (englanniksi)

A report on adaptation and mitigation synergies launched 11.1.2013

14.01.2013
Kestävää hiilipellettiä Tansanian kaupunkialueille ja tuotannosta töitä maaseudulle (englanniksi)

Gaia and ARTI Tanzania have jointly launched activities to scale up charcoal briquette production in Tanzania, thus marking a significant shift towards the sustainability of the charcoal industry.