YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

Tiedätkö, millaisia vaikutuksia organisaatiosi toiminnalla on ympäristöön ja ilmastoon? Me autamme selvittämään ne – ja löytämään samalla kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä säästämään rahaa ja luonnonvaroja. Tarjoamme teille etumatkan kilpailussa!

Gaian monialainen tiimi työskentelee ympäri maapalloa. Siksi pystymme ottamaan huomioon kaikki ympäristökysymyksiin vaikuttavat näkökulmat, liittyivätpä haasteenne trooppisiin sademetsiin tai arktiseen alueeseen. Autamme mielellämme vastuullisuusstandardeihin ja lupiin liittyvissä asioissa.

Me tiedämme myös, mitä siirtymä vähähiiliseen tulevaisuuteen edellyttää valtioilta, kunnilta, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, millaisia ratkaisuja on tarjolla ja kuinka ilmastoriskejä voidaan hallita.

Luonnonvarojen ja ympäristövaikutusten vastuullinen hallinta on erottamaton osa menestyvää ja kestävää liiketoimintaa. Emme ainoastaan auta teitä saavuttamaan säädösten vaatimaa tasoa; autamme teitä ylittämään sen ja tekemään siitä organisaationne kilpailuvaltin.

OLE YHTEYDESSÄ, AUTAMME MIELELLÄMME

 MIKKO HALONEN                                                                                                                                                         Johtava asiantuntija                                                                                                                                       etunimi.sukunimi@gaia.fi                                                                                                                                                 +358 40 700 2190

Meiltä saat kattavat ympäristö- ja ilmastoratkaisut

Climate Change Mitigation, Adaptation and Development

Corporate Responsibility and Reporting

Life-cycle Assessment

Climate Risk Management and Mainstreaming

Environmental Security and Conflict Prevention

Environmental Management (EHQS)

Carbon and Water Footprint Calculations and Management

Finance for Climate Action and Sustainable Business Development

Sustainability Indicators

CLEANTECH JA BIOTALOUS

Tavoitteleeko yrityksesi kasvua ja vahvempaa asemaa markkinoilla, joilla kestävä liiketoiminta on avainasemassa? Gaian cleantech- ja biotalouspalvelut auttavat teitä kehittämään liiketoimintaanne ja löytämään uusia bisnesmahdollisuuksia.

Me tuemme erilaisten organisaatioiden strategiatyötä ja tarjoamme sen pohjaksi tutkimustietoa. Meillä on yli 20 vuoden kokemus innovatiivisten ja kestävien konseptien kehittämisestä yrityksille, sijoittajille, kansalaisjärjestöille, päättäjille sekä julkiselle sektorille. Tarjoamme konkreettisia konsepteja, malleja ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen sekä tukea uusien ideoiden toteuttamiseen.

Gaian monialainen, bisnestä ymmärtävä tiimi auttaa teitä saamaan sekä rahassa että ympäristö- ja yhteiskuntavastuussa mitattavia tuloksia. Tehdään yhdessä vastuullisuushaasteista ja -ideoista uutta liiketoimintaa!

OLE YHTEYDESSÄ, AUTAMME MIELELLÄMME

PEKKA POKELA                                                                                                                                                    Liiketoimintajohtaja                                                                                                                                  etunimi.sukunimi@gaia.fi                                                                                                                                                  +358 40 544 1582

Meiltä saat kattavat cleantech- ja biotalouspalvelut

Business Opportunity Identification and Development

Facilitating Business and Strategy Implementation

Raw Material and Resource Markets

Circular Economy Development

Market and Technology Analysis

Sidestream and Waste Management and Utilization

Economic and Market Analysis

New Business and Concept Development

Sustainability Indicators

RISKIT JA VASTUULLISUUS

Riskienhallinta kuuluu vastuulliseen liiketoimintaan – ja vastuullinen toiminta puolestaan auttaa hallitsemaan riskejä. Me autamme sinun yritystäsi tekemään vastuullisuudesta ja riskienhallinnasta kannattavaa bisnestä.

Riskit voivat liittyä itse organisaatioon, sen toimintaan, uusiin liiketoimintakonsepteihin tai infrastruktuuriin. Todeksi muuttunut riski saattaa tarkoittaa vaikkapa tuhoisaa kemikaalionnettomuutta tai toimittajan esittämää hankalaa kysymystä. Yhteistä riskeille on se, että ne voivat aiheuttaa valtavia kustannuksia, joita mitataan joko rahassa, imagohaitoissa tai yritysvastuulle aiheutuneissa vahingoissa.

Varhainen, ketterä riskienarviointi onkin yksi parhaista tavoista saada tärkeää tietoa suunnittelun perustaksi, erityisesti uusissa yrityksissä. Turvatoimien parantaminen tuo mielenrauhaa ja varmistaa toiminnan jatkuvuuden.

Vastuullisuus on kuitenkin enemmän kuin pelkkää riskienhallintaa: se ulottuu kaikkiin liiketoiminnan ja toimitusketjun osiin. Me seuraamme myös yrityksesi asiakkaiden ja sidosryhmien arvoja ja odotuksia, jotta voimme auttaa yritystäsi menestymään. Autamme teitä saavuttamaan säännösten vaatiman tason tai jopa ylittämään sen ja löytämään sitä kautta uutta potkua liiketoimintaan. Vastuullinen liiketoiminta on hyvää liiketoimintaa.

OLE YHTEYDESSÄ, AUTAMME MIELELLÄMME

TUOMAS RAIVIO                                                                                                                                                Liiketoimintajohtaja                                                                                                                                etunimi.sukunimi@gaia.fi                                                                                                                                                  +358 40 509 3545

Meiltä saat kattavat riskienhallinta-, turvallisuus- ja vastuullisuusratkaisut

Compliance and Permitting

Risk Assessment Approaches & Tools

Strategic and Operative Management Systems

Impact Assessment and Mitigation

Risk Modelling

Sustainability Indicators

Operative Responsibility

Society, Infrastructure and Transport

ENERGIA JA RESURSSIT

Askarruttaako energian ja resurssien käyttö? Onnistunut siirtyminen energia- ja resurssitehokkuuteen vaatii näkemystä ja kokemusta. Meillä on molempia.

Energiasektorin suuret muutokset haastavat nykyiset energiantuotanto-, siirto- ja jakelutavat. Lisäksi ne tarjoavat oivallisen tilaisuuden löytää uusia liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia ja karsia kustannuksia. Autamme myös organisaatiotanne tarkastelemaan resursseja ja resurssitehokkuutta kokonaisuutena ja löytämään sitä kautta uusia mahdollisuuksia ja säästöjä.

Aiempaa tiukempi sääntely sekä uusi, tehokas teknologia voivat tarjota uudenlaista kilpailuetua ja auttaa saamaan entistä suuremman hyödyn aiempaa vähemmistä resursseista. Meidän kokemuksemme ja osaamisemme ovat teidän apunanne hyvien, tietoon pohjautuvien päätösten tekemisessä.

OLE YHTEYDESSÄ, AUTAMME MIELELLÄMME

 JUHA VANHANEN (energia)                                                                                                                             Toimitusjohtaja (Gaia Group)                                                                                                                             etunimi.sukunimi@gaia.fi                                                                                                                                                   +358 50 564 1889

Meiltä saat kattavat eNergia ja resurssiratkaisut

Business Intelligence

Energy and Resource Strategies

New Business and Concept Development

Renewable and Distributed Energy

Sustainable Resource Management

Circular Economy Development

Energy Systems and Markets

Policy and Regulation Studies

Resource Efficiency

Economic and Market Analysis

Feasibility and Due Diligence Studies

Raw Material and Resource Markets

Sidestream Waste Management and Utilization