Anu Vaahtera
Johtava asiantuntija, johtoryhmän jäsen
AREAS OF EXPERTISE

ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sekä riskienhallinta, yritysten yhteiskuntavastuu, ennakointi, fasilitointi

MOBILE

+358 50 563 0326

“Olen halunnut pienestä pitäen parantaa maailmaa: joko pelastaa valaat, ympäristön tai parantaa ihmisten elinoloja. Pohjattoman mielenkiintoni ansiosta olen päätynyt opiskelemaan niin yhteiskuntatieteitä kuin ympäristöjohtamista, jotta pystyisin vaikuttamaan asioihin. Gaiassa minua miellyttävät erityisesti eettinen ja ekologinen toimintatapa sekä pienen yrityksen ketteryys ja joustavuus.

Tulin Gaiaan töihin vuonna 2006 palattuani ulkomailta takaisin Suomeen. Ulkomailla olin opiskellut ympäristöjohtamista sekä työskennellyt muun muassa monikansallisen yrityksen yritysvastuuyksikössä vastuualueinani työterveys ja -turvallisuus. Vastasin myös Bottom of Pyramid -hankkeista, joissa tavoitteena oli kehittää kestäviä ja käyttäjälähtöisiä innovaatioita kehittyville markkinoille.

Gaiassa työskentelen usein yhteiskunnallisia asioita käsittelevissä hankkeissa, joihin liittyy usein ennakointia ja skenaariotyöskentelyä. Pidän mielenkiintoisena ja haasteellisena toimimista viranomaisten ja yritysten rajapinnassa ja kaikkia tyydyttävien ratkaisujen löytämistä. Työskentelen myös teollisuuden kemikaali- ja ympäristöriskien hallinnan sekä kestävän kehityksen kysymysten parissa.

Gaiassa parasta ovat innostuneet kollegat ja hyvä työilmapiiri. Voimme olla ylpeitä tekemämme työn laadusta.”