Solveig Roschier
Johtava asiantuntija
AREAS OF EXPERTISE

Kestävä liiketoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen, innovaatiorahoitus ja -politiikka, ennakointi ja strategiatyö, tutkimuksen kaupallistaminen, startupit, yrittäjyys, ihmisnäkökulma digitaalisissa ratkaisuissa, teollinen/soveltava tutkimus ja tuotekehitys, (uusiutuvat) energiateknologiat ja ympäristö

MOBILE

+358 40 514 7875

Solveigilla on pitkä kokemus innovaatiostrategioista ja -prosesseista erilaisista näkökulmista: innovaatiorahoitus, tutkimuksen kaupallistaminen, soveltava tutkimus, tutkimuksen vaikuttavuus, sekä ylipäänsä toiminta yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa. Solveig toimi Tekesissä vuosina 2006-2013. Erityisesti viimeisenä kolmena vuotena Tekesin edustajana USA:n suurlähetystössä Washingtonissa Solveig työskenteli osana Tekesin strategiaprosessia ja ennakointitoimintaa. Helsingin yliopiston Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:ssä (HIS) vuosina 2014-2017 Solveig toimi tutkimuksen kaupallistamisen tehtävissä ja oli siten mukana tutkimuksen vaikuttavuuteen liittyvässä kansallisessa keskustelussa. Solveig vastasi HIS:ssä humanististen ja yhteiskuntatieteiden kaupallistamistoimenpiteiden kehittämisestä ja siten oli luomassa dialogia tutkijoiden ja elinkeinoelämän välille. Solveig on väitellyt TKK:lta (nyk. Aalto yliopisto) teknillisen fysiikan koulutusohjelmasta vuonna 2002 aiheenaan aurinkosähkökennot.