Piia Pessala
Johtava asiantuntija, johtoryhmän jäsen
AREAS OF EXPERTISE

ekotoksikologia, mikrobiologia, biokemia, arvioinnit, HSEQ, riskianalyysit ja riskienhallinta

MOBILE

+358 400 982 042

“Olen aina halunnut tehdä jotain konkreettista auttaakseni ympäristöä pärjäämään meidän ihmisten kanssa. Tutkijana löysin tieni ekotoksikologian pariin ja väitöskirjassani tutkin menetelmiä puhdistettujen jätevesien sisältämien haitallisten aineiden tunnistamiseen ja luonnehdintaan.

Aiemmin olin jo tutkinut puiden sisältämien uuteaineiden biologista poistoa. Tavoitteena oli vähentää kemiallisessa massanvalmistuksessa tarvittavien kemikaalien määrää sekä haitallisten uuteaineiden määrää puunjalostusteollisuuden jätevesissä.

Gaiassa työskentelen erityisesti riskinhallinnan ja kemikaaliasioiden parissa. Minun on ollut mahdollista jatkaa konkreettisten keinojen kehittämistä ympäristön suojelemiseksi. Käytettävät keinot vaihtelevat asiakkaan tarpeista riippuen. Esimerkkeinä erilaisista keinoista mainittakoon öljy- ja kaasuteollisuudelle kehittämämme työkalu ympäristöystävällisempien kemikaalien valintaan sekä Kansallinen vaarallisten kemikaalien ohjelma, jonka arviointia ja päivitystä olen ollut tukemassa.”