Teresa Lindholm
Vanhempi asiantuntija
AREAS OF EXPERTISE

ympäristöbiologia, ekologia, vesi, vesijalanjäljen arviointi, ravinnevirrat, elinkaariarviointi, kestävä kehitys, paikkatietojärjestelmä

MOBILE

+358 50 378 0313

"Pienet ihmeet, kuten siemenen itäminen täysikasvuiseksi kasviksi tai biojätteen kompostoituminen mullaksi herättivät jo nuorena innostukseni biologiaa kohtaan. Tuo kiinnostus johdatti minut lopulta opiskelemaan biologiaa, mikä kenttäbiologina työskentelyn ohella kasvatti tietämystäni käytännön biologiasta. Kentällä huomasin haluavani oppia laajemmin ympäristössä esiintyvistä ongelmista, mitkä suurelta osin vaativat myös yhteiskunnallisen asiayhteyden ymmärtämistä. Seuraava looginen askel olikin kestävän kehityksen tutkinto, mikä tarjosi ymmärrystä ja työkaluja luonnonvarojen sekä sosiaalisten vuorovaikutusverkkojen analysoimiseen.

Gaia antaa erinomaiset mahdollisuudet käyttää kartuttamaani työkalupakkia. Opiskeluni ulkomailla sekä työskentelyni niin akateemisessa maailmassa, julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä kansalaisjärjestölle yhdistyvät nykyisessä työssäni täydellisesti.

Yhdistämällä ja tuottamalla tietoa innovatiivisilla tavoilla voimme paremmin ymmärtää asiakkaidemme kohtaamia ympäristö- ja yhteiskuntakysymyksiä. Päämääräni on auttaa asiakkaitamme tekemään vastuullisempia ja samalla kannattavia päätöksiä – vaikutan myös näin omalta osaltani pienten ihmeiden säilymiseen."