Olli Jalonen
Konsultti
AREAS OF EXPERTISE

toimitusketjujen hallinta ja analytiikka, logistiikkastrategia ja -verkostot, liiketoimintaprosessien suunnittelu, tuotteiden elinkaarihallinta, energiatehokkuus ja -markkinat, riskinarvioinnit, päästölaskenta

MOBILE

+358 45 267 9313

Meitä ympäröivä luonto kaikessa moninaisuudessaan on kiehtonut minua niin kauan kuin pystyn muistamaan. Kenties tämän seurauksena taustassani yhdistyvät opinnot niin tekniset kuin luonnontieteellisetkin opinnot ja persoonassani diplomi-insinöörin kiinnostus saada systeemit toimimaan yhdessä laajoina kokonaisuuksina ja biologin mielenkiinnon skaala elinympäristöistä yksittäisiin eliöihin.

Ennen Gaiaa työskentelin tutkijana ja johdon konsulttina, pääasiassa toimitusketjujen hallinnan ja hankintojen, energiatehokkuuden ja tuotteiden elinkaaren hallinnan parissa. Gaialla työskentely mahdollistaa entistäkin paremmin keskittymisen siihen, miten talouden eri toimijat voivat toimia entistä tehokkaammin vähentääkseen haitallisia vaikutuksiaan, kohti puhtaampaa maapalloa ja terveempiä ekosysteemeitä. Jokainen työpäivä tuo uusia mahdollisuuksia yhdistää eri tieteenalojen osaamista ja kehittää itseäni monipuolisena asiantuntijana.