Cleantech, innovaatiot ja rahoitus

Sinun haasteesi

Luonnonvarat ja energia keksitään nyt uudelleen. Vaikuttavatko ne tuotteesi kysyntään? Vaikuttavatko ne tuotteesi kulurakenteeseen? Voisiko niiden vastuullisessa käytössä olla yrityksellesi uusia mahdollisuuksia?


Kun vastuullisuudesta tehdään osa strategiaa, loppu seuraa perässä. Vastuullisen strategian soveltaminen on jouhevaa, sillä se tuntuu järkevältä, kun puhut johdolle, henkilökunnalle, sijoittajille tai etenkin kuluttajille. Kaikki voittavat, kun tuotteet ovat kilpailukykyisiä ja kannattavia tulevaisuuden tuotteita.


Meidän ratkaisumme

Gaia tuo pöytään 20 vuotta kokemusta teollisuuden, tieteen ja viranomaismaailman solmukohdista. Olemme työskennelleet niin yritysten ja sijoittajien kuin lainsäätäjien kanssa.


Me tuemme strategiatyötäsi puhtaaksi analysoidulla faktoilla ja johtopäätöksillä. Kun sovellat vastuullisuustrategiaa tai kehität cleantech-liiketoimintaa, saat konkreettisia konsepteja, malleja ja työkaluja. Meidän kokenut ja monialainen tiimimme palaa halusta saada aikaan niin taloudellisia ja ympäristöön liittyviä kuin sosiaalisia vaikutuksia. Niinpä tapamme tehdä töitä on tehdä töitä yhdessä.


Ota yhteyttä, jos tarpeesi liittyvät seuraaviin alueisiin:

  • Vastuullisuus- ja cleantech-strategiat

  • Strategian toimeenpanon tukeminen

  • Liiketoiminnan käynnistäminen ja markkinoille pääsy kehitysmaissa

  • Liiketoiminnan kehittäminen ja tutkimus- ja kehitystyö (t&k)

  • Cleantech-ratkaisujen kehittäminen

  • Liiketoiminnan analyysit ja arvioinnit sekä ennakointitutkimukset

  • Politiikka-analyysit

  • Due diligence -selvitykset

  • Viestintä

 

Aikaisempia saavutuksiamme

Kasvuyrityksiä Suomen metsistä

Gaia analysoi, millainen potentiaali Suomen merkittävimmällä luonnonvaralla, metsillä, on tuottaa kasvuyrityksiä. Selvitys määritteli edellytykset radikaaleille innovaatioille ja päätyi ehdottamaan toimintasuunnitelmaa, jolla tuetaan metsäliiketoiminnan kasvua. Huomiota kiinnitettiin erityisesti julkisten yrityskiihdyttämöiden rooliin. Selvityksessä tunnistettiin alat, joilla on suurin kasvupotentiaali ja analysoitiin deal flow -potentiaali. Tämä selvitys oli osa Suomen valtion Metsäalan strategista ohjelmaa. Gaia on suorittanut myös useita muita deal flow -arvioita sekä markkinatutkimuksia eri cleantech-aloilla.


Vauhtia vedenpuhdistusbisnekseen

Gaia on auttanut sveitsiläistä asiakastaan kehittämään uraa uurtavan liiketoimintasuunnitelman vesikioskeille, jotka jakelevat juomavettä kehitysmaissa. Vesi puhdistetaan uusiutuvalla energialla sekä erittäin tehokkaalla vedenpuhdistustekniikalla.


Tekesin teknologiaohjelmien arvioinnit

Gaian tavoite evaluaatioita tehdessä on luoda kaikille sidosryhmille parempi käsitys siitä, kuinka innovaatioprosesseja voidaan parantaa ja kuinka voidaan luoda kestävää kasvua. Gaia on suorittanut kaikenlaisia evaluaatioita ennakkokartoituksista jälkiraportteihin yli 20 kansallisessa tutkimus- ja teknologiahankkeessa vuodesta 2000 alkaen. Kahdessa viimeisimmässä Tekesin tilaamassa evaluaatiossa selvitettiin Tekesin tietotekniikka- ja puuteollisuushankkeiden pitkän tähtäimen vaikutukset.


Kuinka luoda markkinoita vastuullisille tuotteille?

Innovatiiviset vastuulliset tuotteet tarvitsevat kysyntää. Nykyään kysyntä riippuu suuresti viranomaispäätöksistä. Viime vuosien aikana Gaia on tehnyt useita selvityksiä siitä, miten yhteiskunnan päätöksenteko voi tukea kysyntää kestävän kehityksen periaatteiden mukaan suunnitelluille tuotteille. Yksi näistä selvityksistä oli Tekesin sekä työ- ja elinkeinoministeriön tilaama EU:n edelläkävijämarkkina-aloitteen (EKM) analyysi. Tutkimus keskittyi kuuteen sektoriin: sähköiset terveyspalvelut, biotuotteet, kierrätys, kestävä rakentaminen, uusiutuvat energialähteet ja suojatekstiilit.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä