Ympäristö ja vastuullisuus

Sinun haasteesi

Vastuullisuuden määrittely on lievästi sanottuna haastavaa nykypäivänä. Jos emme tiedä, mitä tarkoitamme vastuullisuudella, kuinka voimme olettaa tekevämme oikeita päätöksiä?


Selkeät vastuulliset liiketoimintamallit ovat ratkaisevassa asemassa kasvavan väestön hyvinvoinnin kannalta. Täytyy vain ottaa huomioon planeettamme rajat, luonnonvarat ja vaikutukset ympäristöön. Uusi uljas maailma tarjoaa myös mahdollisuuksia. Tiukkeneva lainsäädäntö tuo mukanaan uusia markkinarakoja, ja valistuneet kuluttajat ostavat heiltä, joilla on asiat hallussa.


Meidän ratkaisumme

Saat meiltä kaikki vastuullisuuteen liittyvät faktat, joita tarvitset päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen. Meidän asiantuntijamme ovat maailmanluokan eksperttejä. He tekevät vastuullisuusarvioita viimeisimpien tietojen, metodien ja standardien pohjalta. Me pystymme tuottamaan myös tulevaisuuteen suuntautuvia näkemyksiä ympäristökäytännöistä ja vastuullisista liiketoimintamalleista. Olemme todistaneet osaamisemme myös haastavissa kehitysprojekteissa nopeasti kehittyvillä markkinoilla kuten Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Ota yhteyttä, jos tarpeesi liittyvät seuraaviin alueisiin:

 • Yhteiskuntavastuu ja raportointi

 • Vastuullisuusarviot ja vastuullisuuden indikaattorit

 • Elinkaarianalyysit

 • Hiili- ja vesijalanjälki

 • Biopolttoaineiden kestävyyden arviointi ja todentaminen

 • Ympäristökysymysten ja luonnonvarojen hallinta

 • Biotalouden liiketoimintamallien kehittäminen

 • Materiaalitehokkuus

 • Jätteiden ja sivuvirtojen hallinta ja hyödyntäminen

 • Veden hallinta

 • Monenväliset, laajat kehitysprojektit


Aikaisempia saavutuksiamme

Voittajakonsepteja Metsäklusteri Oy:lle

Biotaloudessa piilee merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Kyseinen toimiala on yksi ratkaisu ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen rajallisuuteen sekä väestönkasvuun. Biotalous vie sekä teollisuutta että yhteiskuntaa kestävämmälle pohjalle. Metsäklusteri Oy aloitti Gaian avulla muuntautumisen kohti biotaloutta. Avoimessa, osallistavassa, uusia näköaloja avaavassa projektissa tunnistimme vuoden 2030 biotalouden voittajakonseptit. Gaia havaitsi, että olennaisinta kaikissa näissä ratkaisuissa olivat suljetut materiaalikierrot ja toimivat kaupankäyntimallit bioperäisille materiaaleille.


Vihreämpi kauppakeskus, parempi bisnes

Citycon on kauppakeskusten markkinajohtaja Suomessa. Se oli myös ensimmäinen suomalainen kauppakeskusten omistaja, joka kartoitti ilmastovaikutuksensa sekä ympäristövaikutustensa hallinnan. Meidän asiantuntijamme laskivat Cityconin hiilijalanjäljen, auttoivat Cityconia kehittämään yhtiön ilmastopolitiikan sekä paransivat laaja-alaisesti Cityconin yleistä yhteiskuntavastuullisuutta. Vastuullisuus on nyt Cityconin strategian ytimessä. Sen myötä kannattavuus kasvaa, käyttökulut laskevat ja asiakastyytyväisyys paranee. Yritys lanseerasi myös kunnianhimoisen Green Shopping Centre Management -ohjelman, joka kattaa energiankulutuksen, energiatehokkuuden, vedenkäytön, jätehuollon sekä kuljetukset.


Työkalupakki kaivoskonflikteihin

Nykyinen kaivosbuumi on vastaus yhä kasvavaan metallien ja mineraalien tarpeeseen. Buumin myötä on herännyt kysymyksiä kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista ja muista riskeistä. Kaivoskonfliktit tekevät vastuullisesta kaivostoiminnasta entistä vaikeampaa sekä kehittyneissä että kehitysmaissa. Gaia, Itä-Suomen yliopisto sekä ZOI kehittävät yhdessä kaivosyhtiöiden, viranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa uutta työkalua kaivosyhtiöille konfliktien sovitteluun ja ennaltaehkäisyyn. Uusi työkalu tarjoaa kaivosyhtiöille ja niiden kumppaneille käytännönläheisen tavan ottaa huomioon yhteiskuntasuhteet ympäristövaikutusten arvioinnissa. Työkalu on kehitetty Keski-Aasiassa, mutta sitä voi soveltaa kaikkialla maailmassa.


Paremmilla liesillä ilmastomuutosta vastaan Etiopiassa

Etiopia kärsii pahasti ilmastonmuutoksesta sekä autioitumisesta. Gaian polttoainetehokkaiden liesien projekti on vähentänyt polttopuun kulutusta jopa 70 % sadassa etiopialaisessa koulussa, useassa yliopistossa sekä vankiloissa. Ilmastovaikutusten vähentämisen lisäksi projekti auttaa ravitsemaan oppilaita, parantaa terveystilannetta, vähentää käyttökuluja ja helpottaa opetusta. Projekti on luonut myös mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. Olemme kouluttaneet 14 liedentekijää ja levittäneet tuiki tarpeellisia ympäristötietoisuutta lisääviä oppimateriaaleja kaikkialla, missä olemme liikkuneet.



Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä